การสมัครเรียน
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 13:23 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2554

เขียนโดย OC PIM

สนามสอบวันที่ 4 ก.ย. 53 โรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม

สนามสอบวันที่ 4 ก.ย. 53

  

โรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม

 

คณะบริหารธุรกิจ

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร 

- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

 

คณะศิลปศาสตร์

 - สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

 

 

สนามสอบวันที่ 18 ก.ย. 53 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (ศูนย์อมตะนคร จ.ชลบุรี)

สนามสอบวันที่ 18 ก.ย. 53

  

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (ศูนย์อมตะนคร จ.ชลบุรี)

 

คณะบริหารธุรกิจ

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร 

- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

 

คณะศิลปศาสตร์

 - สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

 

สนามสอบวันที่ 16 ต.ค. 53 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี

สนามสอบวันที่ 16 ต.ค. 53

  

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี 

คณะบริหารธุรกิจ

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร 

- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

 

คณะศิลปศาสตร์

 - สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

 

 

สนามสอบวันที่ 13 พ.ย. 53 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี

สนามสอบวันที่ 13 พ.ย. 53

  

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี 

คณะบริหารธุรกิจ

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร 

- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

 

คณะศิลปศาสตร์

 - สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

สนามสอบวันที่ 27 พ.ย. 53 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี

สนามสอบวันที่ 27 พ.ย. 53

  

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี 

คณะบริหารธุรกิจ

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร 

- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

 

คณะศิลปศาสตร์

 - สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

 

สนามสอบวันที่ 11 ธ.ค. 53 โรงเรียนยุพราช จ.เชียงใหม่

สนามสอบวันที่ 11 ธ.ค. 53

  

โรงเรียนยุพราช จ.เชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจ

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร 

- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

 

คณะศิลปศาสตร์

 - สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

 

สนามสอบวันที่ 17 ธ.ค. 53 โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี

สนามสอบวันที่ 17 ธ.ค. 53

  

โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจ

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร 

- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

 

คณะศิลปศาสตร์

 - สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

 

สนามสอบวันที่ 18 ธ.ค. 53 โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์

สนามสอบวันที่ 18 ธ.ค. 53

 

โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์

คณะบริหารธุรกิจ

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร 

- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

 

คณะศิลปศาสตร์

- สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

สนามสอบวันที่ 15 ม.ค. 54 โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่ จ.สงขลา

สนามสอบวันที่ 15 ม.ค. 54

 

โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่ จ.สงขลา

คณะบริหารธุรกิจ

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร 

- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

 

คณะศิลปศาสตร์

- สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

 

สนามสอบวันที่ 29 ม.ค. 54 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี

สนามสอบวันที่ 29 ธ.ค. 54

 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี

คณะบริหารธุรกิจ

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร 

- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

 

คณะศิลปศาสตร์

- สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

สนามสอบวันที่ 5 ก.พ. 54 ศูนย์การศึกษาปัญญาภิวัฒน์ จ.นครราชสีมา

สนามสอบวันที่ 5 ก.พ. 54

 

ศูนย์การศึกษาปัญญาภิวัฒน์  จ.นครราชสีมา

คณะบริหารธุรกิจ

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร 

- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

 

คณะศิลปศาสตร์

- สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

 

สาขาวิชาการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ

 

 

คณะบริหารธุรกิจ

- สาขาวิชาการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ 

 

สนามสอบวันที่ 14 - 15 มี.ค. 54

 สนามสอบวันที่ 14 - 15 มี.ค. 54

คณะศิลปศาสตร์

- สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

คณะนิเทศศาสตร์

 

 คณะนิเทศศาสตร์
- วิชาเอกสื่อสารองค์กร

*ให้รีบมาชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลือให้ครบ ภายใน 1 เดือนนับจากวันประกาศผลสอบ

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2011 เวลา 11:48 น.

กำหนดการวันรายงานตัว เซ็นสัญญาทุน

เขียนโดย OC PIM
วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2011 เวลา 23:55 น.

ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

เขียนโดย Administrator

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2011 เวลา 23:55 น.

ทุนคณะศิลปศาสตร์

เขียนโดย Administrator

คุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา  2555


สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์

รายละเอียดทุนการศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2011 เวลา 23:51 น.

ทุนคณะบริหารธุรกิจ

เขียนโดย Administrator

คณะบริหารธุรกิจ

คุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา  2555

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดทุนการศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2011 เวลา 23:21 น.

ทุนคณะนิเทศศาสตร์

เขียนโดย Administrator

คุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา  2555

คณะนิเทศศาสตร์วิชาเอกการสื่อสารแบรนด์ ,

วิชาเอกการสื่อสารองค์กร 

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2011 เวลา 23:18 น.

คุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2555

เขียนโดย Administrator

 

สนใจรายละเอียดทุนการศึกษา  ติดต่อที่ 02 832 0200 - 14

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2010 เวลา 14:28 น.

ขั้นตอนการสอบชิงทุน ระดับภูมิภาค

เขียนโดย Administrator
วันจันทร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2010 เวลา 21:54 น.

รูปแบบการสมัครเรียน

เขียนโดย Administrator

1. สมัครเรียนแบบปกติ (แบบจ่ายค่าเทอมเรียนเอง)

ค่าเล่าเรียนจะอยู่ที่ประมาณ 240,000 บาท เฉลี่ยเทอมละ 33,000*บาท แบ่งเป็น ค่าหน่วยกิต 142 หน่วยกิต ๆ ละ 1,200 บาท ค่าบำรุงการศึกษาเทอมละ 5,000 บาท ทั้งนี้ราคาอาจแตกต่างกันประมาณ 2,000 -3,000 ขึ้นอยู่กับคณะที่ลงเรียน(การสมัครเรียนแบบแรกนี้ จะต้องสอบสัมภาษณ์และข้อเขียนให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ60)

2. สมัครแบบขอรับทุนการศึกษา(ทุนธรรมดา)

ค่าเล่าเรียนจะอยู่ที่ประมาณ เทอมละ 5,000*บาท ส่วนที่เหลือคือค่าหน่วยกิต ทางสถาบันเป็นผู้ออกให้ ฉะนั้นคำว่าขอรับทุนฯการศึกษา คือ ทางสถาบันจะออกค่าใช้จ่ายในส่วนของจำนวนหน่วยกิตที่ลงเรียนในแต่ละภาคเรียนเท่านั้น(การสมัครเรียนแบบที่ 2 นี้ นักเรียนจะต้องมีเกรดเฉลี่ยระดับมัธยมปลาย หรือ ปวช. ไม่ต่ำกว่า 2.0(RT,FB,LG,BA) 3.0(IT) และจะต้องสอบสัมภาษณ์และข้อเขียนให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ60)

 

3. สมัครแบบขอรับทุนการศึกษาพิเศษ(ทุนเจียรไนเพชร)

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนฯจะต้องมีเกรดเฉลี่ยแรกเข้าสมัครในสายสามัญ(มัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น) ไม่ต่ำกว่า 3.0  ค่าเล่าเรียนจะอยู่ที่ประมาณ เทอมละ 2,500* บาท ส่วนที่เหลือคือค่าหน่วยกิต ทางสถาบันเป็นผู้ออกให้ ฉะนั้นคำว่าขอรับทุนเจียรไนเพชร ก็คือ ทางสถาบันจะออกค่าใช้จ่ายในส่วนของจำนวน หน่วยกิตที่ลงเรียนในแต่ละภาคเรียนเท่านั้น และจะจ่ายน้องกว่าแบบแรกประมาณครึ่งหนึ่ง (เฉพาะคณะบริหารธุรกิจเท่านั้น)

 

4. สมัครแบบพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

การสมัครแบบสุดท้ายนี้ ผู้สมัครจะต้องประสานงานกับผู้จัดการร้านและฝ่ายบุคคล เพื่อขออนุญาติเข้าเรียนในส่วนของการศึกษาระดับพนักงาน

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2010 เวลา 12:52 น.

หน้าหลักทุนการศึกษา

เขียนโดย Administrator

สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัตน์  มีนโยบาย…

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2